Afweken van de Bio Sculpture Gel d.m.v. folies met gelremover. Daarna schoonmaken.